Sjukdom

À la Maria

Jag heter Maria och är 39 år. Ända sedan barnsben har jag pendlat mellan undervikt och fetma.
Vid årskiftet 2011-2012 kände jag att måttet var rågat då vågen visade 100,7 kg och jag oroade mig för min hälsa. Jag…